top of page

VANLIGA FRÅGOR

Är det krångligt att byta redovisningskonsult?

Att byta redovisningsbyrå är väldigt enkelt.

 

Det enda vi behöver är en SIE-fil av er tidigare redovisningsbyrå, så att vi kan ta vid där de slutar och direkt börja sänka era kostnader.

 

Om så önskas så kan vi med hjälp av en fullmakt sköta dialogen med er tidigare redovisningsbyrå.

Tar ni emot alla bolagsformer?

Vi tar emot samtliga bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar. 

Har ni någon minidebitering?

Minst 500 SEK/månad oavsett hur litet bolaget är. Vi förstår helt att det kan kännas mycket för de allra minsta kunderna som kontaktar oss och bara har en handfull kvitton per kvartal.

 

Orsaken till vår minidebitering är att vi trots allt varje månad har en process för alla våra kunder som de går igenom. Vi ska bekräfta att materialet är komplett, stämma av bankkonton, bokföra, svara på frågor, göra rapporter, deklarera, fakturera etc. vilket kräver tid, noggrannhet och engagemang.

 

Hur går första mötet till?

Man kanske drar sig för att kontakta en redovisningsbyrå för att man känner sig lite osäker på hur man ska inleda kontakten eller vad för förväntningar man har på sig.

Oftast får vi ett samtal där vi har blivit rekommenderad av en befintlig kund. Vi besöker dem i sin verksamhet så vi får på så sätt bästa förståelse för verksamheten och kan då komma med våra rekommendationer vad de kan göra för att utveckla sin verksamhet.

Vad innebär prisgarantin?

Vi har en prisgaranti på våra tjänster vilket då innebär att skulle du hitta någon som gör jobbet till ett bättre pris så matchar vi det. Men under några förutsättningar:

  • Att du eller någon annan närstående gjort delar av jobbet själv.

  • Verksamheten har genomgått större förändringar i samband med att du önskar tjänsten.

  • Man anger uppgifter som inte stämmer överens med verkligheten.

  • Att det är en likadan/jämbördig tjänst man jämför med.

bottom of page