top of page
Bakgrund2.png

Privatpolicy

MCI Redovisning AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och enligt bokföringslagen, både som personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde. Vi använder även information för att besvara frågor/intresseanmälningar som potentiella kunder skickar. I enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) kan du närsomhelst be oss rätta dina uppgifter, be oss exportera dem, be oss ta bort dig helt från våra databaser eller skicka in klagomål till Datainspektionen.

Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I artikel 8 ges en rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige. Även i EU:s stadga om grundläggande rättigheter uttrycks rätten till respekt för privat- och familjeliv, artikel 7. Här finns också en särskild bestämmelse om rätt till skydd för personuppgifter, artikel 8. Stadgan är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater.

Vi sparar personuppgifter så länge som vi behöver för att leverera tjänsterna eller för att uppfylla det ändamål i vilket data samlades in.

För att kunna leverera de tjänster vilka vi ingått avtal med dig som kund så kan vi komma att lämna ut personuppgifter till tredje part.
MCI Redovisning AB behandlar all data med hög säkerhetsstandard och rutiner för att skydda den mot obehörig åtkomst och spridning. Detta innebär att tvåstegsverifiering nyttjas för åtkomst till system samt att endast personal med faktiska behov av dina personuppgifter kommer åt dem. Om du som kund vill veta vad vi har för information om dig kan vi lätt se det i våra löne- och
bokföringsprogram och du har enligt lagen GDPR rätt att få ta del av den informationen en gång per år.

Vi har en skyldighet som företag att rätta uppgifter om det kommer fram att de på något sätt är felaktiga,
missvisande eller ofullständiga. Även du som kund har rätt att begära ändring av uppgifter hos oss som du anser är felaktiga.

Vi använder cookies för att identifiera och spåra besökare och för att bidra till en bättre användarupplevelse.

Detta är helt frivilligt, och cookies kan inaktiveras för vår webb, samt raderas när som helstVad är en cookie?

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

Det finns olika typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. De temporära placeras på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten.

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplatser, inte bara våran, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.

bottom of page