top of page
Bakgrund2.png

Vanliga frågor om bokföring


Kaffemugg med redovisningspapper
Bokföring kan vara minst sagt tidskrävande

Vad har man bokföring till egentligen?


Det är framför allt för att du ska kunna styra och följa upp verksamheten mot de affärsmålen du satt upp för ditt företag. Sedan är det även ett faktum att man behöver följa den lagstiftning som vi har.Måste jag eller företaget betala skatt?


Om du har någon form av inkomst baserat på näringsverksamhet så måste du betala skatt och det är här bokföringen kommer in, det är med hjälp av den som du vet hur mycket skatt du ska betala baserat för företagets inkomst. Och med inkomst menas den vinsten som företaget får in.


  • Aktiebolag betalar själva skatten.

  • Handelsbolag och enskild firma - här är det ägarna som står för skatten.


Vad händer om jag som företagare inte har någon bokföring?


Till att börja med så är det brottsligt att inte ha någon bokföring.

Vi har något som heter Bokföringslagen, där kan man läsa reglerna om att alla som driver någon form av företag skall också bokföra. Om du som företagare inte bokför och därmed bryter mot lagen så begår du bokföringsbrott. Straffet för bokföringsbrott kan vara allt från böter till högst sex års fängelse.

Därför är det viktigt som företagare att hålla ordning på räkenskaperna och känner man att man inte har tiden eller kunskapen för det så kan det vara värt att anlita professionell hjälp och rådgivning.


Vilka behöver jag redovisa för?


Bokföringen är en viktig del i företaget, utöver att föra den för sig själv kan även dessa vara intresserade av den:

  • Leverantörer : Om du exempelvis behöver förlänga din kredittid kan det vara av värde att visa upp resultaträkning eller balansräkning som underlag för hur företaget går.

  • Banken: Om du behöver låna pengar så kanske du vill söka kontokredit. Och precis som med leverantörerna så kan dina räkenskaper ligga till grund för bedömningen.

  • Skatteverket: Här behövs bokföringen för redovisning av moms, olika avdrag, preliminär skatt och arbetsgivaravgifter i skattedeklarationen.

Men vad innebär bokföring egentligen? och vad skall den innehålla?


Bokföringen är en redovisning av företagets alla händelser. Som ett slags skriftligt bevis på vad som skett ekonomiskt i företaget löpande under tiden. Dessa bevis kallas verifikationer, verifikationerna kan vara kvitton eller fakturor.


En man och en kvinna som redovisar

Om du saknar verifikation för en viss händelse så får du göra en själv, det blir då till en bokföringsorder. Alla händelser ska bokföras i ordning, kronologisk, nummerordning och efter vilken sorts händelse det är, man brukar då också använda olika konton för detta.

Årsbokslutet får du genom att räkna samman alla konton. Bokslutet visar hur företaget gått och hur mycket tillgångar och skulder företaget har. Viktigt att tänka på är att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Alla egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.

Är det så att du anlitar någon för att sköta din bokföring är det fortfarande du som ansvarar för att bokföringen blir rätt och riktig. Så våga ställ krav på din bokförare och är det något du inte förstår så ber du hen att förklara vad det innebär.Tips för din bokföring:

  • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.

  • Sök råd. Fråga vänner och bekanta som driver företag hur de sköter sin bokföring.

  • Enkelhet. Gör upplägget för din bokföring så simpel som möjligt när du startar, särskilt om du är lite osäker.

  • Om du anlitar någon att sköta bokföringen: Sätt in underlagen samlat i en pärm, där du har en flik för varje dag. Det underlättar för den som sköter bokföringen att bokföra alla händelser på rätt dag.


Känner du att du behöver hjälp eller rådgivning? kontakta oss.

Comentarios


bottom of page