top of page
Bakgrund2.png

Vad är en redovisningsbyrå?

Vad gör en redovisningsbyrå? och vad är det för skillnad på en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå?Redovisningsbyråer kan se lite olika ut beroende på om de har någon särskilt inriktning men i regel så jobbar de med just redovisningar för olika företag vilket innebär att man tar hand om sina företags (kunders) ekonomiska “pappersarbete”.

Centralstationen i Göteborg

Ofta tänker man kanske bara att det är löpande bokföring som redovisningen innefattar, men det är bredare än så. Redovisningsbyråer kan även hjälpa till med deklaration, årsredovisning, deklarationer, löner, moms och arbetsgivaravgifter.


I grund och botten hjälper redovisningsbyråer till med att lösgöra tid från företagaren så att de kan lägga mer tid på själva verksamheten i företaget och mindre tid går till att organisera kvitton eller stämma av så deklarationen är korrekt innan den skall lämnas in.

I dagens läge så sköts mycket digitalt vilket också underlättar för företagare att hålla bättre koll på sin bokföring. Men man måste då fortfarande lägga tid på det, veta vad man gör och investera i ett bokföringsprogram.


Företagare som sitter runt skrivbord

När man anlitar en redovisningsbyrå brukar man brukar bli tilldelad en personlig redovisningskonsult som fungerar som en kontaktperson, det ger också en personligare och högre service.


Med vad är då skillnaden mellan en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå?


Den stora skillnaden ligger i vad man

gör, en redovisningsbyrå sköter alla delmoment i redovisningen så skall den granskas av en revisor som dömer om den är korrekt utförd. Du kan inte alltså anlita en byrå för båda delar då det är viktigt att revisorn är opartisk och därmed inte anställd av byrån som tagit hand om redovisningen.


Comments


bottom of page