top of page
Löner & Bokföring

VÅRA TJÄNSTER

LÖNER

Löner är ofta den stora utgiften för ett företag och det finns många regler och skyldigheter som du som arbetsgivare måste känna till. Utöver att lönen måste stämma så skall den också betalas ut i tid. Arbetet med löner kan vara både kunskaps- och tidskrävande.

Låt en redovisningsbyrå ta hand om det.  Vi kan ta hand om utbetalning av lönerna under förutsättning att vi har fullmakt till företagets bankkonto. Vi håller koll över semesterlöneskulden och ombesörjer semesterårsavslutet. Vid kalenderårets slut upprättar vi kontrolluppgifter till samtliga löntagare och skickar in dessa elektroniskt till Skatteverket så du slipper tänka på det.

BOKFÖRING & ÅRSREDOVISNING

Trött på att försöka leta upp gamla kvitton? eller spendera en massa tid som du kunde lagt på det du brinner för?

Alla företagare i Sverige måste följa bokföringslagen vilket gör bokföringen valbar. Vi kan hjälpa dig att hålla koll på den löpande bokföringen, allt enligt gällande lagar och normer.

 

Vi upprätthåller även anläggningsregister samt utför automatiska periodiseringar, avskrivningar och automatkonteringar enligt dina önskemål så att siffrorna för varje månad är så rättvisande som möjligt.

 

Komplett bokföring skall finnas oss tillhanda senast den 10:e varje månad.

KUNDRESKONTRA & FAKTURERING

Saknar du kunskap och tid om att skapa ordning och reda på dina kunders uppgifter och kunna fakturera i tid? 

Oavsett om du själv sköter din faktureringen eller om du anlitar oss till att skriva era kundfakturor så upprätthåller vi en komplett kundreskontra.

 

Vi tar ofta hand om faktureringen åt våra kunder, både fasta fakturor som skickas ut periodvis, men också enstaka fakturor.

 

Om du själv sköter faktureringen så att slutkunden får sin faktura och att du sedan lämnar sedan löpande in fakturakopior till oss så kan vi registrera dem i reskontran.  Vi skickar även betalningspåminnelser och räntefakturor till dina kunder, och kan givetvis återrapportera till dig de rapporter eller statistikuppgifter du önskar.

RÅDGIVNING

Står du inför ett svårt val? skall du starta nytt bolag men känner dig lite osäker?

Det kan vara skönt att ha expertis att fråga om råd och hjälp för att kunna ta genomtänkta och noggranna beslut som gynnar just dig och ditt företag. 

Vad som kan vara en aktuell åtgärd är högst individuellt, ibland kan det hjälpa att bara bolla idéer men någon som har kompetensen och erfarenhet för att komma fram till bästa lösningen för just dig.

Tre personer som rådgör med varandra
Fakturering
Rådgivning

MOMS & ARBETSGIVARDEKLARATION

Spårvagn i göteborg med träd och cyklar

Vi vet att som företagare och arbetsgivare kan det vara en djungel med vad för regler som gäller och vid vilka tillfällen och rapportera till skatteverket hur mycket du behöver betala är något som skall ske konstant, det är därför viktigt att det blir rätt och i tid.

Om ni ger oss fullmakt som deklarationsombud hos Skatteverket kan vi hålla löpande kontroll över företagets skattekonto samt upprätta moms- och arbetsgivardeklarationer elektroniskt.

Vi kan såklart även ta hand om inbetalning till skattekontot.

Momsdeklaration

PRISGARANTI

Vi har en prisgaranti på våra tjänster vilket då innebär att skulle du hitta någon som gör jobbet till ett bättre pris så matchar vi det. Men under några förutsättningar:

  • Att du eller någon annan närstående gjort delar av jobbet själv.

  • Verksamheten har genomgått större förändringar i samband med att du önskar tjänsten.

  • Man anger uppgifter som inte stämmer överens med verkligheten.

  • Att det är en likadan/jämbördig tjänst man jämför med.

DEKLARATION

Behöver du hjälp med deklaration i egenskap som företagare eller som privatperson?

Inga problem, vi kan hjälpa till med alla bolagsformer samt till privatperson.

Har du frågor våra tjänster eller önskar att komma i kontakt med oss?

Prisgaranti
Deklaration
bottom of page